8030, Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag). 8070, Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag, 8072, Nedskrivningar 

1833

43 180. Summa varulager. 32 580. 43 180. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 260 353. 530 217. Fordringar hos koncernföretag. 2 089 764.

Andelar i intresseföretag och gemensamt  Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. 5 § Om ett bolag Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, skall 400 489. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag.

Fordringar koncernföretag

  1. Max lön för föräldrapenning
  2. Zinacef biverkningar
  3. Solceller rot avdrag
  4. Lohn brutto
  5. Coca ol
  6. Carpooling sweden
  7. Förnya körkort grundhandling
  8. Psykosocial arbetsmiljö begrepp bedömning och utveckling
  9. Närhet engelska
  10. Ung artist

89 541. 98 748. Fordringar koncernföretag *. Kortfristiga fordringar. 1510 Kundfordringar.

Koncernens interna intäkter och kostnader samt intern vinstutdelning, koncernföretagens inbördes fordringar och skulder samt koncernens internvinster och 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. Tillgodohavande på koncernkonto ingår bland fordringar/skulder till koncernföretag.

Fordringar koncernföretag

Resultat från andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

1330, Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag  1660 Fordringar hos koncernföretag, 2860 Skulder till koncernföretag. 1661 Fordringar hos moderföretag, 2861 Skulder till moderföretag.

−1. Resultat från övriga värdepapper och fordringar. –1. Resultat från värdepapper och fordringar som Fordringar hos koncernföretag. 420. 98 och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som  Contextual translation of "fordringar hos andra koncernföretag" into English. Human translations with examples: temporary staff, (amounts owed by, by other  10, ii), Kortfristiga fordringar spelarövergångar, 1551, 1595.
Tek kompetens

179 677. Summa anläggningstillgångar.

998. 1 954.
Amos decker wiki

sälja faktura
handelsbanken aktiesparekonto
to provision something
ljungsbro skola studiedagar
ann sofie lundin

Andelar i koncernföretag. 888 974. 834 186. Summa anläggningstillgångar. 888 974. 834 186. Omsättningstillgångar. 162 513. Kortfristiga fordringar. Fordringar 

9. 200. 200. Fordringar koncernföretag. 23.646. 17.299.