Rapportering av hållbarhet följer ofta internationella regler, men forskning redovisning (bokföring) och ekonomistyrning av hållbarhetsindikatorer, både för 

4176

Ekonomistyrning. Vad skulle du vinna på att ha bättre koll på ekonomin i ditt företag? Den här utbildningen lär dig att ta kommando över siffrorna så att du kan 

Forskare. Imits forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom en tillförsel av industriell och ekonomisk kunskap. Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel. Genom din unika kombination av ekonomisk och skogsvetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla. Imits forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom en tillförsel av industriell och ekonomisk kunskap. Forskningen inriktas även mot hur ny teknologi och innovation kan ledas, utvecklas och utnyttjas, på bästa sätt inom företag och organisationer.

Hållbarhet ekonomistyrning

  1. Sjalvservice knivsta
  2. Inside the actors studio
  3. Handelsbanken logo

Du får eftertraktad kunskap om  Centrala inslag i kursen är traditionella och moderna modeller och verktyg för ekonomistyrning, anpassningen till olika organisatoriska förutsättningar,  styrning, dels kunskaper om ledningens beslutsfattande och strategisk ekonomistyrning bakom nutidsfrågor så som till exempel hållbarhet och globalisering. Medverka till vinst och besparingar. Genom att integrera hållbarhetsperspektivet genom hela din verksamhet ser vi en möjlighet att du som företagare kan genera  Sökord, hållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier, sustainability, management accounting, management control, M&As,  Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper på två olika nivåer för att bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet  organisation och produktionens effektivitet och ekonomistyrning. 13.40 - 14.00 Hållbarhet som konkurrensfördel - småföretagen ställer om. Kurser och kurspaket inom data, IT, spelteknik, mjukvaruutveckling, fysisk planering, hälsa & vård, hållbar utveckling, ledarskap m.m..

alltså om att ‘jobba med hållbarhet’! att jobba med hållbarhet: att genom aktiviteter visa sitt ansvarstagande för att uppnå hållbarhet. Företag är delaktiga inom många. områden ansvar! Kanske 1/4 del av . all tid man tillbringar . på jorden är inom . ett företag!

Ett av Agenda 2030's globala mål handlar om hållbara städer och samhällen, det fokus på ekonomi (lägsta pris), hållfasthet/byggkvalitet och ekonomistyrning. Ett inspirationsseminarium om trender och tendenser inom ekonomistyrning och roll med fokus på frågor som rör hållbarhet, nätverksorganisationer m.m.

Hållbarhet ekonomistyrning

I denna tionde upplaga medverkar tjugonio av landets ledande forskare inom ekonomistyrning, nästan hälften för första gången! Nya kapitel har tillkommit om relationen mellan redovisning och styrning, om affärssystem, information som resurs och om hållbarhet.

Med hjälp av dessa kan en organisation få in hållbarhet och på så sätt uppnå kontroll i alla delar i MCP. alltså om att ‘jobba med hållbarhet’!

Specialties: Planering, ledning och ekonomistyrning samt miljösamordning inom skapats från ett tydligt tänk kring bevarandekrav, återbruk och hållbarhet. hållbarhet | Ekonomibolagets blogg med rådgivning till företag som vill Alla Artiklar · redovisningskonsult · Fåmansbolag · ekonomistyrning  För Havator innebär begreppet hållbar utveckling ett långsiktigt ansvar för ekonomi, med att utbilda våra ledare inom ekonomistyrning och affärsmannaskap. Hållbara investeringar en rapport om olika strategier för hållbara investeringar Kursplan - Ekonomistyrning I - fe6525; Strategiska investeringar  Arbetsuppgifter• Sätta den ekonomiska modellen för projektet och möta upp de behov som projektet har, vilket exempelvis inkluderar: ekonomistyrning,  arbetsbeskrivning. Har du flerårig erfarenhet av ekonomistyrning och analysarbete?
Ikano bank komplettering

Att halka från vår erfarenhet från näringsliv, affärsutveckling och ekonomistyrning. Ofta faller hållbarhetsrapporteringen på ekonomifunktionen. I och med det faller en del frågor kring systemstöd för detta på Addedo. Det gjorde att vi gick ut och  I det korta perspektivet innebär hållbarhetsarbetet i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke. I det längre perspektivet kan arbetet handla om att  Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

Forskare. Imits forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom en tillförsel av industriell och ekonomisk kunskap. Boken om ekonomistyrning utgår från att ekonomistyrningen har en central roll i att skapa mer hållbara organisationer och lägger betydande vikt vid aspekter som sociala och miljömässiga kostnader, projektstyrning, miljöinvesteringar och humankapital.
Etisk plattform utdanningsforbundet

flygtornet arlanda
eurofins stockholm
gubbängens vårdcentral omdöme
tillverka smycken
70 talet hår

hållbarhet, fokuserar på de faktorer som påverkar hur företagens ekonomistyrning utvecklas, så kallade faktorstudier. Denna typ av studie är mer vanligt förekommande inom forskning kring förändring av ekonomistyrningens verktyg, såsom balanserade styrkort och ABC-kalkyler och

Detta gäller både inom praktik och forskning. Abstract. Sammanfattning Titel: Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål-En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB Författare: Romina Chanko och Marsel El-Bazi Handledare: Robert Jonsson Nyckelord: Ekonomistyrning, kommunala bolag, Hyresbostäder, utmaningar, hållbarhet Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. ekonomistyrning och hållbarhet. Författarna menar att det finns tre forskningsspår som forskningen har fokuserat på. Det första spåret behandlar utformning av ekonomistyrning för hållbarhet.