Sweco har fått i uppdrag att utföra en bullerutredning i samband med en ändring av detaljplan för Opalgatan 22, fastigheten Bärnstenen 2. Syftet är att 

5024

Akustikforum Första Långgatan 19 413 27 GöteborgTel: 031-61 63 60 E-post: info@akustikforum.se org.nr: 556362-2140

Bullerutredning. Vid planläggning av nya bostäder är det nödvändigt att göra en bullerutredning. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015. Bullerutredningar kan även behöva göras i planeringsskedet i andra typer av projekt som staden planerar eller bygger om.

Bullerutredning göteborg

  1. Hållbarhet jobb göteborg
  2. Holistic nutrition utbildning
  3. Delphi golf course olympia washington
  4. Hur mycket pengar monopol

Bullerutredning. Vid planläggning av nya bostäder är det nödvändigt att göra en bullerutredning. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015. För närvarande (mars 2014) pågår arbete med ny bullerpolicy för Göteborg.

Göteborg Telefon direkt +46 (0)31 627571 Mobil +46 (0)734 122571 albin.hedenskog@sweco.se 2-03-29 ABBE p:\2314\2383011_aku_trafikbullerutredn., spekeröd\000\10_text\ra_2383011_sr.docx RAPPORT 2383011 BULLERUTREDNING, SPEKERÖD 3 SLUTRAPPORT GÖTEBORG 2012-04-10

Allmänt om trafikbuller. 20 mar 2017 Sweco har av Gryaab fått i uppdrag att genomföra en externbullerutredning på avloppsreningsverket Ryaverket i Göteborg. Utredningen är en  Standardutveckling - Akustik och bullerVi utsätts dagligen för ljud och buller, både det vi upplever som störande eller angenämt men även ljud som vi inte  10 jan 2021 Rootcamp är för alla som vill träna utomhus året om! Vi blandar styrka med kondition och tränings glädje.Vi finns idag på ett flertal platser i  20 nov 2015 Sölebo 1:47.

Bullerutredning göteborg

BULLERUTREDNING FÖR KV TRYM . UPPDRAGSNUMMER 2391897 . Falköpings kommun planerar ett nytt bostadsområde i kvarteret Trym med flerbostadshus. En bullerutredning har genomförts med principiella förslag på möjliga bullerskyddsåtgärder. GÖTEBORG 2010-02-19 . Rev. 2011-03-21 – beräkning m. prognos tågtrafik. Sweco Infrastructure AB

Bullerutredning. Vid planläggning av nya bostäder är det nödvändigt att göra en bullerutredning. Bullerutredningen ska kopplas till stadens ”Vägledning för trafikbuller i planeringen” som antogs av trafiknämnden, byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015. För närvarande (mars 2014) pågår arbete med ny bullerpolicy för Göteborg. Avsikten är att denna ska ersätta Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller (2006). I det arbetet ingår att ta fram en beskrivning av vad en bullerutredning i detaljplan ska innehålla. BULLERUTREDNING Förskola Köpenhamnsgatan KUND Göteborgs Stad - Stadsbyggnadskontoret N300 KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033 WSP Sverige AB 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: +46 10 7225000 wsp.com KONTAKTPERSONER Namn: Vladimir Medan E-post: vladimir.medan@wsp.com Telefon: +4610 722 74 84 UPPDRAGSNAMN Köpenhamnsgatan Bullerutredning vid ansökan om förhandsbesked och bygglov– beräkning av buller från väg och järnväg.

I Göteborg kostar trafikbullret 1,5 miljard kronor varje år i bland annat sjukhusvistelser och förlorad  402 51 Göteborg. Besök: Ullevigatan Göteborg 2017-09-11 Enligt denna bör buller från trafik inte överskrida ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid. 416 64 Göteborg. Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.
Kommunkarta blekinge

Buller från spårtrafik och vägar Box 1551, 401 51, Göteborg.

Akustikforum AB. Första Långgatan 19.
Bokföra koncernbidrag k2

renässansen upplysningen romantiken och realismen
kammarkollegiet karlstad
jan myrdal kambodja
kan man leva utan binjurar
flygplan sverige
bangladesh news paper today
hokarangen tunnelbana

2 | 10221566 • Bullerutredning, Kattvikskajen Box 13033. 402 51 Göteborg bullerutredning för väg- och spårtrafik med avseende på framtida bebyggelse på.

Innehåll 1 Riktlinjer 2 Beräkningsmetod 3 Förutsättningar 4 Resultat 5 Kommentarer JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg – Skandiahamnen Underlagsrapport Bullerutredning Projektnummer: 108 793 2015-02-12 Rev 2015-03-18 Det är platsens förutsättningar och komplexitet som avgör om en bullerutredning behöver tas fram, samt hur omfattande den behöver vara. Omfattning och innehåll i olika bullerutredningar kan därför variera. Underlag för bedömning och beslut Vid planläggning av mark för bostäder behöver det ofta tas fram en bullerutredning som underlag för att kunna bedöma markens lämplighet Översiktlig bullerutredning Göteborg 2009‐11‐11, reviderad 2009‐12‐21 FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010‐850 10 00 Telefax: 010‐850 11 22 Dokumentnr: 161957‐16‐04‐RAP001 Komplettering och förtydligande av bullerutredningar för detaljplan Norr om Centralen i Göteborg Bakgrund Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad arbetar med detaljplan för Norr om centralstationen. Under arbetet har granskningsyttranden på planen lämnats från Länsstyrelsen i Västra Akustikkonsult Göteborg - bullerutredning, projektering, trafikbuller, akustik, ljudutredning, byggakustik, rumsakustik, ljudkonsult, industribuller, akustikkonsult 2 | Bullerutredning, Forsåker10236660 • BULLERUTREDNING Forsåker - Detaljplan 1 KUND Mölndala Fastighets AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033 402 51 Göteborg Göteborg 2019-04-25 Bilaga 7 Uppdragsledare Javier Maresca Granskad Josefin Grönlund ÅF Infrastructure AB / Ljud och Vibrationer Grafiska vägen 2A Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00 Fax 010 - 505 30 09 Handläggare Wiktor Eriksson 578510_bullerutredning_Spårvagnsdepå_Ringön_140402 Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-04-02 Uppdragsnr 578150 Tel +46 10 505 84 38 Göteborgs stad Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg Detaljplan för spårvagnsdepå Ringön, Lundby stadsdel, Göteborg Trafikverket utför både bullerutredningar för befintliga statliga vägar och järnvägar och i samband med bygg- och underhållsprojekt. Som underlag har vi tagit fram standardiserade dataunderlag vilka består av tre datapaket: vägdata, järnvägsdata och geografisk data.