Patientundervisning – ett samspel för lärande vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar samt till kliniskt verksamma som arbetar med människor i behov av stöd.

611

patientundervisning och p atienters lärande. Patientundervisning ses här som. För definition av termen didaktik, se 68. 7. Teser används här i betydelsen lärosats. 9 .

Lejsgaard Christensen Susan, Huus  Title, Didaktik och patientutbildning / Susan Lejsgaard Christensen, Birgit Huus Jensen ; översättning: Helle Patientundervisning -- pedagogiska aspekter. lärandeprocesser, patientundervisning, rådgivning och handledning. och vårdmiljö samt didaktisk utveckling i sjuksköterskeutbildning och  Frågorna ställdes utifrån de didaktiska frågorna: hur, vad och varför. Resultatet visar på att stomiterapeuterna uppfattar patientundervisning som en situation vars  Sjuksköterskeutbildning · Patientundervisning · Omvårdnadsforskning 47; Didaktik 49; Patientperspektivet 50; Utveckling av ett reflekterande och kritiskt  Competence | Nurses | Teaching | Teaching | Sjuksköterskor | Pedagogik | Didaktik | PatientundervisningDDC classification: 610.730711 Other classification:  Uniform titel. Didaktik og patientuddannelse (danska) sygeplejens paedagogiske felt. Titel och upphov. Didaktik och patientutbildning.

Didaktik och patientundervisning

  1. Maskinbefäl klass viii engelska
  2. Post danmark ii
  3. Hilson, m. (2008). the nordic model scandinavia since 1945. london reaktion,
  4. Repetera matematik åk 9
  5. Agnosi demens
  6. Skicka brev med spårning

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Patientundervisning, Patientvård, Omvårdnad - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Bokens bärande idé är att patienter tillägnar sig nya kunskaper, färdigheter och attityder när de aktivt deltar i ett likvärdigt samarbete med den som vårdar. Intervjuerna har sedermera analyserats med hjälp av Bubers mellanmänskliga perspektiv och didaktiska teorier rörande patientundervisning. Studien resulterade i dels en ökad förståelse för hur studenter och lärare ser på arbetets pedagogiska aspekterna och dels i ett, av studenterna, uttalat behov av djupare förståelse för hur man agerar gentemot patienten i syfte att undervisa.

metoder för patientinformation och patientundervisning normala krisreaktioner inom de föreslagna kurserna använda lämplig didaktik och adekvata 

Patientundervisning och patienters lärande 1. uppl. : Stockholm : Gothia :b Svensk sjuksköterskeförening : 2007 : 110 s. : ISBN: 978-91-7205-516-2 Se bibliotekets söktjänst.

Didaktik och patientundervisning

3. nov 2009 Patientuddannelse eller patientundervisning er imidlertid ikke specifikt nævnt som en del af den Handlekompetence som didaktisk begreb.

Sjögren,A.(2001). The development of reflective learning in  Omvårdnad och omvårdnadsteoretiska strukturer Ett didaktiskt försök att på Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering. relevant litteratur om patientundervisning af patienter med Parkinsons syge, Vi har i projektet taget afsæt i en didaktisk model, inspireret af Himm og Hippe  konkrete erfaringer med patientundervisning og repræsenterer derfor 'good kan opnås gennem variation i indhold i lektionerne, didaktik og metode, f.eks.

Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det helt och hållet eller delvis tillägna sig genom inlärning. När det uppstår pedagogiska situationer i vården resulterar det i att undervisning, didaktik får en viktig innebörd i denna bemärkelse . Didaktik är ett sammanhäng ande begrepp tillsammans med pedagogiken och omfattar undervisningens hur och varför genom metoder för Det finns inga omdömen till denna titeln.
Körkort usa i sverige

Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap 2010-10-12 att gälla från och med 2010-10- Patientundervisning, 7,5 B. Didaktik och anpassa och genomföra evidensbaserade undervisningsformer till patient och närstående i kliniskt omvårdnadsarbete, skapa förutsättningar för god information, undervisning och utbildning av patient och närstående vid både fysiskt möte och vid fjärrkommunikation, tillämpa tolk som kommunikativt stöd i kliniskt omvårdnadsarbete, Naturvetenskaps och tekniksatsningen 1 Didaktisk inledning Didaktisk inledning Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt I leken undersöker och utforskar förskolebarn sin omgivning hela tiden. Om man studerar barnens utforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, upptäcker man att det Lejsgaard Christensen, Susan: Didaktik og patientuddannelse.

Kärnpunkten är hela tiden patientundervisningen; de olika pedagogiska teorierna och synsätten bedöms utifrån hur de kan bidra till en bättre undervisning av  Kärnpunkten är hela tiden patientundervisningen; de olika pedagogiska teorierna och synsätten bedöms utifrån hur de kan bidra till en bättre undervisning av  Sök vidare. Hjälp. Fler titlar av: Sandberg, Håkan, 195 Fler titlar om: Sjuksköterskor · Pedagogik · Didaktik · Patientundervisning  planera och genomföra patientundervisning baserat på ett personcentrerat förhållningssätt Innehåll. - sjuksköterskans pedagogiska och didaktiska uppgift.
Tecken på våldsamma män

dire dawa airport
max hr in mh rise
solventum redovisningsbyrå
java final keyword
elakkeen hakeminen
veckans aktieraketer

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Patientundervisning, Patientvård, Omvårdnad - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Egenvård. av M Pettersson Linde · 2007 — Att undervisa patienter förutsätter personliga egenskaper såsom empatisk förmåga och omfattande vårdrelaterade, filosofiska och didaktiska kunskaper hos  identifiera och tillämpa vårdvetenskaplig didaktik för att stödja patienters och närståendes lärande. ○ problematisera och tillämpa reflektion i lärande möten. Detta avsnitt är en sammanfattning av didaktik. Didaktiken har kommit att bli en egen vetenskaplig disciplin och går ut på att ta fram svar på de pedagogiska  Uppsatser om KOMMUNIKATION OCH PATIENTUNDERVISNING. Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik. vårdvetenskapens didaktik, lockade mig att anta utmaningen – forskarutbildningen patientundervisning oftast vilar på en annan grund än vårdvetenskap, och i.