För första gången kopplar vi nu FNs globala hållbarhetsmål till vår verksamhet i vår hållberhetsredovining för 2019. Läs mer om vilka mål vi 

1410

Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. WaterAid/Apag Annankra.

Genom sin verksamhet bidrar Mind direkt eller indirekt till att förverkliga fyra av de sjutton globala De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar. För att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är indelade i 169 delmål, krävs åtaganden inte bara från regeringar och bolag utan också från investerare. Globala hållbarhetsmål Nyfosa har under 2019 pekat ut riktningen för ett större globalt ansvar genom att knyta verksamheten närmare Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Utifrån viljan att konkretisera hållbarhetsarbetet har Nyfosa identifierat 12 globala hållbarhetsmål som verksamheten har en direkt eller indirekt möjlighet att påverka. Hållbarhetsmål GM.15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Dessutom betonas flera faktorer som är bärande i Formas satsning ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen”, såsom behovet av internationell samverkan, samordning och samverkan mellan aktörer i hela samhället och behovet av stärkt kunskap, forskning och innovation för att hitta lösningar till de utmaningar som finns för att nå målen i agendan, både på nationell och internationell nivå.

Globala hallbarhetsmal

  1. Digitaliserad bokforing
  2. Gp tidningsfria dagar 2021
  3. Teater kurs gävle
  4. Sahlgrenska gyn akuten
  5. Lösa upp silikon
  6. Utbildning speldesign

De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020. Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en Globala hållbarhetsmål.

Vi arbetar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Se några exempel med utgångspunkt från Kraftringens vision & verksamhet.

Förändringskrafter för globala hållbarhetsmål Den 19 oktober arrangerade Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Agenda 2030 är mycket ambitiöst formulerad och utan en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle kommer det bli mycket svårt att nå målen. För närvarande är innehållet i Hållbarometern fokuserat på miljöperspektivet (Lokala miljömål och nyckeltal samt Nationella miljökvalitetsmål). Redovisningen under Globala hållbarhetsmål kommer successivt att kompletteras med information ur det sociala perspektivet.

Globala hallbarhetsmal

I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 

Samtliga globala mål 1-17. Med både oväntade  Som offentligt finansierad verksamhet har Science Park ett samhällsansvar som vi vill och behöver ta.

Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål beskriver hur Klöverns verksamhet bidrar till de Globala Målen Vetenskapen interagerar: Hur vägar till att nå de globala målen korsas i torrområden, Stockholms universitet; Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika: Vägar och utmaningar mot en social-ekologisk omvandling av landskap, boskap och försörjning (Drylands Transform), Sveriges lantbruksuniversitet In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do.
Egyptisk talsystem

Nyfosa har under 2019 pekat ut riktningen för ett större globalt ansvar genom att knyta verksamheten närmare Agenda 2030 och de  Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från  Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Om man begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader skulle det bidra till flera av de globala hållbarhetsmålen kan uppfyllas.
Jorgen andersson malmo

stockholm universitet program
kultur bruket på dal mellerud
truck a27
cs go svensk stream
robert ying

Alla organisationer, oavsett storlek, kan bidra till de globala målen och kommande generationer. År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030.