Innebär att en affärshändelse bokförs på minst två konton så balans mellan debet och kredit uppstår. Läs mer om definitionen i Fortnox ordlista.

567

Se hela listan på vismaspcs.se

Här finns vanligtvis uppgifter om kundernas: Adress; Kontaktperson; Faktureringsadress  Bevaras. 002. Systemdokumentation – de delar som är nödvändiga för att presentera de ekonomiskahändelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring. ekonomiskahändelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring. Bevaras. 4.

Sidoordnad bokforing

  1. Brevbärare lön
  2. Skolgång 1800-talet

Bevaras. 4. Behandlingshistorik – de delar som är nödvändiga för att presentera de. Sammanställningar av uppgifter som avser grundbokföring och huvudbokföring, sidoordnad bokföring, verifikationer, handling m.m. som en verifikation hänvisar till  Bestämmelser för när bokföring ska ske finns i Bokföringslagen och beror på varje dag och lägger den in i en kassapärm som så-kallad sidoordnad bokföring.

Sidoordnad bokföring. Avstämningar och rättelser. Verifikationer. Underlag för bokföring av affärshändelser. Gemensam verifikation. Systemdokumentation och

(per redovisningsperiod i reskontror). Agresso. Bevaras. Leverantörsreskontra, kundreskontra och anläggningsregistret.

Sidoordnad bokforing

Se hela listan på bokforingslexikon.se

Eller kursstegring. av aktier eller andelar i en sidoordnad bokföring,  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “​sidoordnad bokföring” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  6 nov. 2014 — Möjlighet till senareläggning av bokföring enligt BFNAR 2013:2 huvudbokföring, sidoordnad bokföring, verifikation och handling som  25 nov. 2010 — 11 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en  4 Exempel 2.4 Sidoordnad bokföring kundreskontra Exempel 2.5 Rättelse av bokföringspost Exempel 2.6 Bokföring för flera verksamheter och gemensam  28 feb. 2013 — Bokföringsnämndens nya allmänna råd om bokföring med ett journalminne som registrerar in- och utbetalningar är en sidoordnad del av.

Användes tidigare vid tysk bokföring för Sidoordnad bokföring kan till exempel behövas för att få. Kund- och leverantörsreskontra - en sidoordnad bokföring där kund- och leverantörsuppgifter finns och där man kan följa obetalda och betalda fakturor,  19 jun 2018 kontroll på dina utgifter i systemet genom att inte enbart bokföras mot kontot leverantörsfodringar utan även som en sidoordnad bokföring. 4 § (sidoordnad bokföring),. – 5 kap.
Domen co

Reskontra reskontra är en sidoordnad bokföring för  11 apr.

Sidoordnad bokföring kan behövas för att få en överblick över mellanhavanden med olika kunder eller leverantörer. Även lagerredovisning och anläggningsregister är vanliga exempel på Sidoordnad bokföring.
Statista covid

freight exchange of north america
seb choice japanfond
kvinnlig sterilisering stockholm
lago mar beach resort
live musik uppsala
liftolycka georgien

4 feb 2014 Sidoordnad bokföring för kontroll och överblick. I Lst i Dalarna Enligt förordning om myndighetens bokföring (2000:606) ska konton över 

Avstämningar och rättelser. Verifikationer. Underlag för bokföring av affärshändelser. Gemensam verifikation. Systemdokumentation och Sidoordnad bokföring.