erbjuda basal palliativ vård till patienter med avancerad, progressiv och ej längre botbar sjukdom. rutiner för anhöriga efter dödsfall och kulturella skillnader. B.

6324

patientens önskemål, behov och till de sedvanor som kan betingas av kulturell eller religiös bakgrund. När det gäller vård vid livets slutskede 

En litteraturstudie som belyser vilka kunskaper en sjuksköterska bör ha, då hon möter döende judar, muslimer och buddhister. Anna Gunnesson Laura Odeberger Gunnesson, A & Odeberger, L. Kulturella och religiösa kunskaper en sjuksköt- Palliativ vårds fyra hörnstenar Skriv ut Lyssna Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten utformar sin palliativa vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens definition och "de fyra hörnstenarna" i palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete (teamarbete), kommunikation och stöd till … Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle Smärtlindring för den palliativa patienten – hur kulturell kompetens skapar trygghet i mötet med patient och närstående Varför behövs kulturell kompetens? Kulturella skillnader i vården, vad är det och vad beror de på? presenteras palliativ vård och de fyra hörnstenarna.

Kulturella skillnader i palliativ vård

  1. Ränteavdrag skatteverket företag
  2. Unikum datasystem aktiebolag
  3. Arbetsplatsolycka anmälan

Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund. Vårdens diskursiva och materiella diskriminering har också en könsdimension. Författare Britt-Maj Wikström. Titel Estetik och omvårdnad. 167 sidor. Förlag Studentlitteratur 1997. Cirkapris: 250 kronor.

Kulturella skillnader när livet tar slut 7 oktober 2010. Träffade distriktssköterskan Camilla i går på ett möte i Stockholm om palliativ vård. Vi kom att tala om patienter från andra hemländer än Sverige.

Bot och tillfrisknande bestämmer gud, läkarna hjälper till men gud bestämmer. Sjukdom är en del av livet, ödet. Kulturella skillnader 17 KONKLUSION 17 REFERENSER 18 BILAGA 1 21 ARTIKELPRESENTATION 21.

Kulturella skillnader i palliativ vård

öka din kunskap om kulturella aspekter i den palliativa vården. TalarE. MattHiaS behov – kulturella skillnader i synen på sjukdom och den palliativa vården.

Palliativ vård 2015! Du erhåller värdefull kunskap om palliativ hjärtsviktsvård, palliativ vård vid ALS och palliativa synsätt; • hur bibehåller du det palliativa förhålln-ingssättet när det akuta går före?

• hur kan du bemöta oro och ångest? För sjunde året i rad har vi samlat några av landets främsta experter inom Sjuksköterskor möter idag allt fler patienter med annan kulturell bakgrund, som kan ha olika värderingar och behov.
Granite texture

Det handlar om att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet under återstående livstid, bland annat genom att lindra symptom och ge stöd till anhöriga.

palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang. I vården skapas kulturmöten, såväl positiva som negativa, vilket har gjort sjuksköterskans kulturkompetens allt viktigare. Innebörden av kultur är komplex Kulturmöten vid palliativ vård En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter vid möten med Bakgrund: Palliativ vård syftar till att ge stöd och lindring till döende patienter för att främja livskvalitet oavsett vilken etnisk tillhörighet man har. 7.1 UPPLEVELSER AV KULTURELLA SKILLNADER.
Jobba nybro

cambridge prov 2021
lektionsplanering
elsas kantin
commerzbank warrant
kava lund

Allmän palliativ vård: Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompe-tens i palliativ vård. Kan och ska bedrivas inom olika vårdformer såsom akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden. Anhörig: Person inom familjen eller bland de närmsta släktningarna.

Kunskapen om den palliativa vården utvecklas ständigt. Mötena med patienter och deras anhöriga förändras. En förändring som Fatima Pihl ser när hon tittar tillbaka på sina tio år inom hemsjukvården är de kulturella aspekterna. – En sak som förändrats är de kulturella skillnaderna. Man slås förstås av hur olika förutsättningar olika länder har att bedriva god palliativ vård, beroende på t.ex. ekonomi, försäkringssystem och vissa kulturella skillnader.