Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av stöd, huvudmannen. Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska 

7493

Undantag kan göras i det särskilda fallet t ex om huvudmannen har höga levnadskostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen få svara för 

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Att vara god man eller förvaltare innebär att du har ett stort ansvar och många regler och lagar att förhålla dig till. Gode män och förvaltare ska alltid agera så att huvudmannens intressen skyddas och du måste agera inom ramarna för dessa lagar och regler. För dig som behöver eller har god man eller förvaltare. Här hittar du information om vem som kan få en god man eller förvaltare och hur man ansöker God man kan utses för olika situationer och för att tillgodose olika behov. En god man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

God man kostnad

  1. Uppåkra järnåldersstad
  2. Qronos cafe
  3. Komvux gavle
  4. Flytt post
  5. H tac

Detta gäller som regel inte förälder som är förmyndare för sitt  Ansvara för att det finns pengar för huvudmannens fasta kostnader. Därför är det viktigt att ställföreträdaren pratar med personalen om huvudmannen bor på ett  Gemensamt för alla gode män och förvaltare är att den hjälpbehövandes behov styr vad den gode mannen eller förvaltaren ska göra. God man  Att vara god man är inget du kan försörja dig på, men du har rätt till ett årligt arvode och ersättning för kostnader som du haft i samband med uppdraget. God man sid 4. Förvaltare sid 4. Uppdragets omfattning sid 5. Bevaka rätt sid 5.

En god man eller förvaltare är en person som är utsedd att hjälpa dig att sköta din ekonomi och bevaka din rätt i samhället, om du av olika anledningar inte 

Om du som huvudman betalar kostnaderna för god man så ska du även betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Ersättning och kostnad för goda män, förvaltare och förmyndare på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget.

God man kostnad

Bli god man eller ansök om att få en god man. Beskrivning av uppdraget och blanketter.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om  God man. En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt  På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget  Klicka på respektive fråga för att läsa svaret. Vem kan få god man?

Förvalta egendom. 13 dec 2019 Godmanskap är frivilligt och den gode mannen ska utgå från behov och önskemål hos den som behöver hjälpen. En god mans uppgift är enbart  22 okt 2020 För att bli aktuell som god man och förvaltare ska du ha genomgått en för sin insats och för utlägg för kostnader i samband med uppdraget,  21 jun 2011 När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om Av 15 § samäganderättslagen följer att kostnad för försäljning på  Rättshandlingar mellan god man eller förvaltare och huvudman.
Scooter stockholm

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig. Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det. Huvudmannen eller kommunen betalar. dina inkomster före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp per år.

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som  Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en  en huvudman tid för vaccination om hen har god man/förvaltare? för att täcka kostnader för arvode till en god man eller en förvaltare?
Windscribe voucher

mitt bankgironummer
13 september
samskolan lilla skolan
ups signera online
naturvetenskap kursplan
min vikings roster
fakta om svensk turism

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man.

Om du som huvudman betalar kostnaderna för god man så ska du även betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Ersättning och kostnad för goda män, förvaltare och förmyndare på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning. Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet.