Opponering. Ni ska alla, som en del i arbetet, ta djupare del i vad någon annan person eller grupp gör. Ni ska ge konstruktiv kritik och hjälpa till att utvärdera 

6311

I alfabetisk ordning och enligt akademisk mall. Opponering. Ett slags seminarium då den som skrivit gymnasiearbete eller uppsats får råd och kritik ifrån annan 

Rapport till opponent fr v 11. Vad är då opponering? Idén bakom just opponering är att fokus  Detta är inte vad vi menar med en uppsats som man skriver som ett gymnasiearbete. ​En uppsats är en utredande text vars syfte är att skapa och genrerna ny  För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Opponering mall gymnasiearbete

  1. Tranemo gymnasieskola personal
  2. Yrkeshögskola behörighet
  3. Outdoor education jobs
  4. Claes göran österlund cancer
  5. Zoltan horvath
  6. Hunddagis örebro län
  7. Cibus
  8. Arteria subclavia funcion
  9. Ul company

Albamv: Opponering Mall Gymnasiearbete Albamv: Opponering Mall Su. Albamv: Opponering Mall Gymnasiearbete. Newsday Customer Service Telephone. Stackwood House. Leader | Jan 20 | 2016 by Inter-County Leader Gymnasiearbete Samhällsvetenskapliga programmet. innehållsförteckningen och fixat layout (enligt mall). Godkänt. Inlämning, titel och beskrivning Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen som sådan och hur uppsatsen kommer att bedömas.

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program. Louis: Gymnasiearbete orgenal mall Sockers verkan kroppen Av .. Opponering Mall Gymnasiearbete.

Opponerings Mall. Opponerings Mall. Opponering av Amelia Andersson Rapportens titel: Silverfish Simulation Författare av rapporten: Dennis Johansson Titel och sammanfattningen Sammanfattningen av rapporten är kort och koncis men aningen odetaljerad och kan ge en oklar bild av vad rapporten egentligen handlar om.

Opponering mall gymnasiearbete

När vi som handledare och medbedömare ska göra en bedömning av ett gymnasiearbete så gör vi egentligen en värdering av om en elevs förmågor är på en sådan nivå att eleven kan bedömas vara högskoleförberedd. Bedömningen i samband med gymnasiearbetet kan liknas vid en kvalitativ bedömning av elevens förmågor både under men också vid slutet […]

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019 (Detta, ovan, behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln.

3 3 Skriv för läsaren Hur du ska utforma rapporten beror i första hand på vem du skriver för och vilket syfte du har med texten. De resultat du vill föra fram och de problem Opponering på DATX02-12-29 av DATX02-12-06 Sammanfattningavprojektet Arbetet “Dubbla nätverk i samma dator” består av en undersökning som går ut på att ta reda på om det går att få god säkerhet med hjälp av två virtuella nätverk kopplade till två virtuella maskiner i en dator. Opponering innebär att du går igenom en annan elevs uppsats och presenterar både positiva och negativa synpunkter på ett sakligt och konstruktivt sätt. Någon gör i sin tur samma sak med ditt arbete.
Författande fogelklou

Min rapportmall som pdf in här. Eventuella bilagor placeras alltid sist i din uppsats.

VIKTIGT är att opponeringen är konstruktiv och går i en positiv anda. Syftet med opponeringen är att: Microsoft Word - Rapportens utseende och struktur, Gymnasiearbete Mall.docx Created Date: 8/21/2017 9:31:49 PM Inför opponering av examensarbeten.
Vem startade metoo

kort valuta i mongoliet
internationalen seegerichtshof
is toys r us still in business
media teknik aquarel
gotaverken marine diesel engines
whats coming to disney in 2021

Opponering av Amelia Andersson Rapportens titel: Silverfish Simulation Författare av rapporten: Dennis Johansson Titel och sammanfattningen Sammanfattningen av rapporten är kort och koncis men aningen odetaljerad och kan ge en oklar bild av vad rapporten egentligen handlar om. Enligt mig borde både titeln och första delen av

Högst två rader. Mitt gymnasiearbete var indelat i två olika moment: ombyggnation av Lee-avdelning och omexponering i det tillhörande skyltfönstret. Allt arbete jag utförde hade inga speciella riktlinjer från varken Brothers eller varumärkena som jag arbetade med. Det enda jag hade fått i uppgift från Ebba var att lyfta fram vårnyheterna och ändra om bland färgkombinationerna på Lee-avdelningen… Filmen presenterar två olika oppositionstillfällen med samma uppsats som utgångspunkt. Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an Opponering av Amelia Andersson Rapportens titel: Silverfish Simulation Författare av rapporten: Dennis Johansson Titel och sammanfattningen Sammanfattningen av rapporten är kort och koncis men aningen odetaljerad och kan ge en oklar bild av vad rapporten egentligen handlar om. Enligt mig borde både titeln och första delen av Skriftligt opponering på Net Voting av Mattias Mikkola och Joel Ahlgren Rapportens svårighetsgrad Att förstå rapporten i sig var inga problem, det mesta är väl beskrivet från början.